Plassering av bilder tett i tett. Her er veggen nesten "tapetsert" med familiebilder.