Bildene er plassert innenfor et rektangel. Ved å samle bildene i grupper og la det være luft og rom mellom gruppene , skaper det balanse for øynene.