Jeg ser etter det vakre også i detaljer. Her er flyktig skyggespill på en dør