En CD-hylle kan males
og gjenbrukes til forskjellig oppbevaring.